วิธีการและขั้นตอนการสั่งทำกระเป๋า

01

สอบถามข้อมูล

ลูกค้าที่สนใจสั่งทำกระเป๋า สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 086-188-9955 เพื่อสอบถามข้อมูลและราคาในการสั่งผลิตกระเป๋า โดยสามารถแจ้งข้อมูล ประเภทกระเป๋าที่ต้องการสั่ง และ จำนวนกระเป๋าที่ต้องการสั่งผลิต ทางบริษัทจะทำใบเสนอราคาส่งกลับไปทาง E-mail หรือ Fax ตามแต่ที่ลูกค้าสะดวก

02

ยืนยันการสั่งทำ

 เมื่อลูกค้ายืนยันที่จะสั่งทำกระเป๋า ลูกค้าจะต้องทำการยืนยันการสั่งกระเป๋า โดยลงนามในใบเสนอราคาที่ทางบริษัท เสนอไปพร้อมโอนเงินมัดจำ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา และส่งอีเมลล์กลับมาให้ทางบริษัท 

03

ผลิตกระเป๋าตัวอย่าง

บริษัทฯจะทำการผลิตกระเป๋าตัวอย่าง โดยทางบริษัทจะดำเนินการทำกระเป๋าตัวอย่างให้ในทันที หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสั่งซื้อ, ได้รับชำระเงินมัดจำ และได้รับไฟล์โลโก้ที่จะปัก/สกรีนจากทางลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

04

ตรวจงานกระเป๋าตัวอย่าง

ลูกค้าตรวจงานกระเป๋าตัวอย่างโดยทางบริษัทฯจะส่งกระเป๋าตัวอย่างให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าหากมีจุดที่ลูกค้าต้องการแก้ไข ลูกค้าสามารถ E-Mail แจ้งรายละเอียดที่ต้องการกลับมา เพื่อแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

05

เริ่มผลิตกระเป๋า

เริ่มการผลิตกระเป๋า หลังจากลูกค้ายืนยันการผลิตกระเป๋า และ ตรวจสอบความถูกต้องของกระเป๋าตัวอย่างแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการผลิตกระเป๋าในทันที โดยจะใช้ระยะเวลาในการผลิตกระเป๋า ประมาณ 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคิวการผลิตในช่วงเวลานั้นๆ (หากเป็นงานด่วน โปรดแจ้ง ให้ทางบริษัทราบล่วงหน้า)

06

ส่งมอบสินค้า

การส่งมอบสินค้าและการชำระเงิน ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล บริษัทจะมีการจัดส่งสินค้าให้ ซึ่งลูกค้าสามารถชำระค่าผลิตกระเป๋าส่วนที่เหลือ เป็นเงินสด หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดในใบเสนอราคา กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด บริษัทมีบริการจัดส่งสินค้าให้ โดยคิดค่าบริการขนส่งตามจริง ลูกค้าสามารถชำระค่าทำกระเป๋าส่วนที่เหลือ โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดในใบเสนอราคา

Untitled-2

สนใจสั่งผลิตหรือสอบถามเพิ่มเติม​

เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่าน